Riddar Vithold Slagsköld

Description:
Utseende

En gammal man med grått hår och stålblå, trötta ögon

Bio:

En grånad Zorianriddare som tillbringat större delen av sitt liv i Himmelbrödernas tjänst. Ursprungligen från rikemansson från Rampor red Vithold åstad för att söka värvning hos riddarna i Soldarn. Han fick sin uppfostran och träning hos Zorianordern i Hadarlons skogar och stationerades först i Boronn och sedna vid Himmelbrödernas kloster tillsammans med en handfull vepenbröder.

Riddar Vithold Slagsköld

Sylfens vrede Koftan Koftan