Oraklet

Hon som ser allt men yppar smått

Description:

Ett orakel som bor i en koja i Orakelklyftan. Det sägs att hon är en sierska som vet allting om det förflutna och om det som komma skall.

Bio:

Hon har två tjänare vid namn Mortis och Mortimer vilka tar hand om henne.

Rollpersonerna träffade oraklet som inte kunde spå framtiden då hon saknade en vit spegel. Hon bad dem därför att bege sig till Bergstrollet Wagazog som arbetar med att göra vita speglar.
När rollpersonerna kom tillbaka med spegeln så berättade hon om spindelkulten och att Tamas Palaman inte ville veta det han hade glömt.

Oraklet

Sylfens vrede Koftan Koftan