Nattros

Missla och äventyrare som hänger ihop med Krolle

Description:

Nattros är en dryg meter lång och har mörkbrunt hår, med röd lätta inslag. Hon är typiskt misslesöt och bär en väska med läke örter och diverse redskap. Hänger alltid ihop med Krole.

Bio:

Nattros slog följe med rollpersonerna för att hitta templet i sänkan. Efter att de tagit sig till sänkan lyckades hon stjäla diamantäpplet och försvinna med det.
Hon sågs försvinna med fartyget Den huvudlösa jungfrun i Quillas hamn.

Nattros

Sylfens vrede Koftan Koftan