Välkomna till kampanjen Sylfens vred

Första mötet med De gamla i Rampor

Tamas Palaman och Mogel har befunnit sig i Rampor en längre tid i väntan på att Tamas farbror Calvin Palaman.

När farbror Calvin äntligen dyker upp på värdshuset Sjömannens pipa har han med sig dvärgen Goder Furtz av Zolds klan. Farbror Calvin visar dem en gyllene falussymbol och berättar att han företräder ett sällskap som som behöver hjälp att hämta en skatt. De har redan gjort en expedition men tvingats vända på grund av både mygg och ett förfärligt ryggskott.

Efter att ha gått med på att hjälpa farbror Calvin får de informationen att de ska söka upp en Herr Kandari på värdshuset vågskålen i Quilla.

Quilla och ett kontrakt med De gamla

Sällskapet anländer sent en regnig kväll i Quilla effter fyra dagar till havs. Efter att vandrat runt hela hamnen ger de upp och spenderar natten på värdshuset sjömnasskålen.

Dagen efter tar de sig till värdshuset Vågskålen där de träffar Herr Kandari som berättar för dem om sänkan där skatten och diamantäpplet ska finnas. Han har fått tag i en karta av jägaren Vitabrek av Vallinge som rollpersonerna senare besöker.

Vitabrek av Vallinge berättar att det var något som iaktog honom i templet i sänkan och det är tydligt för sällskapet att han helst inte vill återvända dit.

Under natten begås flertalet inbrott av Tamas Palaman bland annat själs Vitabrek av Vallinges lyckomedaljong.

Sylfens vrede

Koftan tobbelasse bortbytingen