Äppelknyckarligan

En grupp bestående av ett tjugotal barn och ungdomar i åldrarna sex till sexton år, av vilka många är föräldralösa. De flesta av dem lever på gatan och livnär sig på småstöld, att sälja information och att springa ärenden.

För en thaler kan man hyra medlemmar ur ligan som budbärare inom staden, för tio thaler kan de knycka något ur en rockficka och sedan lämna över det till den som betalar.

Äppelknyckarligan

Sylfens vrede Koftan Koftan