Tarek Palaman

Ägare till värdshuset Sjömannens pipa.

Description:

Utseende: Lätt rundlagd med faderlig uppsyn. Skägget är kort och välansat, och det tunna håret är fint kammat. Värdshusvärden är ofta iklädd en prydlig skjorta och runt livet har han ett förkläde av gräddvitt linne, framåt kvällen solkat av flott och ölstänk.

Personlighet: Öppen och tillmötesgående, ganska lätt att ha att göra med. Tarek vill att alla i hans omgivning ska ha det bra. Han kan vara stäng om det behövs och ser ogärna att andra fattar beslut över hans huvud eller bakom hans rygg. Han är troende och ber två både morgon- och aftonbön till den samoriska lärans gudar.

Bio:

Familj

Gift med Lias och far till Tamas, Ruby, Venla och Cia. Han är bror till Calvin.

Tarek Palaman

Sylfens vrede Koftan Koftan