Herr Kandari av Quilla

En äldre man som gav er uppdraget att finna sänkan

Description:

Utseende: Herr Kandari av Quilla är en lång man, nära 190 cm. Han har vitt skägg och rynkigt ansikte. Under ytterkappan, som värdshus värden hjälp er den gamle mannen av med, bär den gode herrn en saff rans gul skjorta och jordfärgade byxor. Runt hans hals hänger en tunn silverkedja, och de knotiga fing rarna är så gott som alla prydda med ringar.

Personlighet:

Bakgrund:Bor i ett fint hus på myntslagargränden i Quilla.

Herr Kandari av Quilla är medlem av De gamla.

Bio:

Herr Kandari av Quilla

Sylfens vrede Koftan Koftan