Farbas

Utkastare på Sjömannens pipa

Description:

Utseende: Grovt byggd, men inte särdeles lång. Vänliga ögon inramas av ett fåraktigt och väderbitet ansikte. Farbas har en liten guldring i ena örat, men i övrigt bara enkla kläder; en skjorta, byxor, grova kängor och ett redigt repbälte.

Personlighet: Farbas är en utkastare som respekterar gästerna. Han tycker om barn och djur men är glad att han inte har några egna – för mycket jobb med dem, resonerar han. Samma sak med kvinnofolk.

Bio:

Den äldre brodern till Lias Palaman.

Farbas

Sylfens vrede Koftan Koftan