Tamas Palaman

Tjuven och storspenderaren

Description:

Utseende:

Personlighet:

Bakgrund: Var som ung medlem av Äppelknyckarligan men lämnade denna för att gå sin egen väg.
Tamas har varit försvunnen i fyra års tid av vilka han inte har något minne av. Han hittades av farbror Calvin i staden Västbog.

Bio:

Kontakter

Familj

Pappa: Tarek Palaman
Mamma: Lias Palaman
Lillasyster: Ruby Palaman
Lillasyster: Venla Palaman
Lillasyster: Cia Palaman
Farbror: Calvin är Tamas farbror. En äldre man som lyckades ta sig utomlans och studera i Asharien. Han börjar bli aningen senil. Har alltid varit snäll och brukar alltid ge Tamas en guldpeng när de träffas. Kan vara lätt överbeskyddande och hoppas att Tamas en dag ska bli hederlig.
Morbror: Farbas
Kusin: Melvin Palaman

Resesällskap

Mogel Björns Karaktär
Goder Furtz av Zolds klan – Tobias Karaktär

Tamas Palaman

Sylfens vrede Koftan Koftan